Nieuws item

Nieuwsbrief #1 Cultuureducatie Krimpenerwaard 5 maart 2020

Nieuwsbrief #1 Cultuureducatie Krimpenerwaard – 5 maart 2020

Via deze nieuwsbrief informeren wij scholen, culturele instellingen en andere belangstellenden over alles wat te maken heeft met Cultuureducatie (in de Krimpenerwaard).

Lancering website en ontstaan platform

Op 27 november 2019 is de website Cultuureducatie Krimpenerwaard gelanceerd.

Zie hiervoor ook de nieuwspagina op onze website.

De website www.cultuureducatiekrimpenerwaard.nl koppelt passende culturele activiteiten in de Krimpenerwaard voor scholen aan het aanbod dat culturele organisaties bieden. Meteen bleek ook de meerwaarde van het feit dat gemeente, scholen en culturele instellingen elkaar ontmoette.

Het Jeugdtheaterhuis vond bijvoorbeeld ter plaatse voldoende animo voor een pilot die zij graag wil ontplooien: meer jeugdtheater educatie in de Krimpenerwaard en verbinding tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten. 5 scholen doen nu mee!

We hebben na afloop van deze bijeenkomst bepaald dat de naam van ons platform wordt:

Cultuurcocktail en we komen 1x per jaar bij elkaar.

 

>>Wilt u woensdagmiddag 28 oktober 2020 alvast reserveren voor de volgende bijeenkomst?

En heeft u een onderwerp dat u kort wilt presenteren, wij vernemen het graag!

 

Aanmeldformulier op onze website

Wij willen graag kunnen meten hoeveel scholen belangstelling hebben voor een culturele activiteit en welke. Daarnaast lijkt het ons goed om de aanvraag voor een culturele activiteit wat te stroomlijnen.

Met ingang van deze week, vult een school een kort aanmeldformulier in en wij sturen deze door naar de aanbieder. De aanbieder legt dan op maat contact met de school.

Heeft u hier vragen of opmerkingen bij? Wij vernemen ze graag zodat de hele website maximaal voldoet aan uw behoeften en werkwijze.

 

Aanbod op de website in de spotlights

Inmiddels krijgt op vele plaatsen in Nederland het onderwerp ’75 jaar vrijheid’ veel aandacht.

Heeft u het onderwijsaanbod van Libertum gericht op dit thema, op onze site gezien?

De leerlingen maken een eigen cartoon (ook wel spotprent genoemd) over vrijheid onder begeleiding van een tekenaar. Ook treft u op onze website informatie aan over de filmlessen 75 jaar vrijheid van Kunstgebouw.

 

En leuk om te vermelden: de Dansloods opende met het programma De Danskriebel de conferentie bewegend leren van Studio Swing. Dit aanbod vindt u ook terug op onze website. 

 

>> Maakt u trouwens kennis met interessant aanbod en staat dit nog niet op onze website? Wij horen      het graag!

Inspiratiemiddag Cultuur

Zoals de meesten van u wel weten, organiseert de werkgroep Cultuureducatie met Kwaliteit ieder jaar een inspiratiemiddag voor leerkrachten van het Primair Onderwijs en culturele instellingen.

Dit jaar vindt deze middag plaats op woensdag 8 april bij Cultuurhuis Garenspinnerij van 14.30 tot 17.30. Het thema is dit jaar: Onderzoekend en ontdekkend leren! “De kunst van het loslaten”

>> De uitnodiging en het aanmeldformulier heeft u op 26 februari 2020 ontvangen.  

 

Esther Erdtsieck-Blaaser biedt inspiratie voor uw dramalessen op school

Drama docent Esther Erdtsieck heeft eerder een boek geschreven ‘Jij kan het ook’, inspiratie voor dramalessen. Zij heeft hier nu ook een spel bij gemaakt. Graag komt Esther dit spel in de Krimpenerwaard laten zien en hopelijk biedt dat u voldoende inspiratie om hiermee op school aan de slag te gaan. Esther zal te gast zijn bij het reguliere Cultuuroverleg van Stichting Onderwijs Primair en wel op woensdagmiddag 3 juni, locatie: ‘t Vaartland 3-5 in Stolwijk.

Namens SOP nodig ik bij deze ook andere belangstellende leerkrachten uit.
>> Heeft u belangstelling: wij vernemen het graag via info@cultuureducatiekrimpenerwaard.

 

Coaching gewenst op uw school?

Zoals velen van u weten, is het in de Krimpenerwaard voor scholen mogelijk om gebruik te maken van een coach. De coach helpt u op maat bij het inbedden van uw cultuuronderwijs. Het contact start altijd met een gesprek om te vernemen waar uw behoeften liggen. Met diverse scholen bestaat dit contact al maar nog niet alle scholen zijn aangesloten.

>> Wilt u meer weten? Via onze website http://www.cultuureducatiekrimpenerwaard.nl/coaching-en-training/ maakt u kennis met onze coaches en de mogelijkheden.

 

 

Contactgevens Cultuureducatie Krimpenerwaard

Ina Verkaik – 06 1410 5575

Isabella Dijkgraaf – 06 1057 3914

info@cultuureducatiekrimpenerwaard.nl

 

 

Nieuws item

Feestelijke lancering website Cultuureducatie Krimpenerwaard

Woensdag 27 november 2019 is de website www.cultuureducatiekrimpenerwaard.nl feestelijk gelanceerd in het Cultuurhuis te Krimpen aan de Lek. De website koppelt passende culturele activiteiten in de Krimpenerwaard voor scholen aan het aanbod dat culturele organisatie bieden. Zowel leerkrachten en directeuren van het primair onderwijs, een groot aantal culturele organisaties en de gemeente Krimpenerwaard waren bij dit feestelijke moment aanwezig. Netty Breedveld, directeur van Obs Prinses Irene en Obs Flora uit Krimpen aan de Lek verrichte de openingshandeling aan de hand van een aantal kenmerkende woorden zoals: verbinden, borgen, ontwikkelen, verwoorden, kennis delen, ontmoeten, informeren en lanceren. Waarna initiatiefneemsters Isabella Dijkgraaf en Ina Verkaik het publiek uitdaagde op een verrassende wijze “out of the box” naar cultuureducatie te kijken.

De website www.cultuureducatiekrimpenerwaard.nl koppelt passende culturele activiteiten in de Krimpenerwaard voor scholen aan het aanbod dat culturele organisaties bieden.

Scholen kunnen gericht zoeken op diverse activiteiten van culturele aanbieders uit de Krimpenerwaard, gericht op het basisonderwijs. Culturele organisaties kunnen hun aanbod op een overzichtelijke manier tonen aan de scholen.

De website is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging Krimpener Kunstwaard. Deze samenwerking richt zich op het versterken van cultuuronderwijs. Doel is alle kinderen in gemeente Krimpenerwaard laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarbij ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. De vraag van de scholen is daarbij leidend.

Waarom cultuureducatie?

Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Cultuureducatie daagt je uit om vanuit een ander perspectief naar de dingen om je heen te kijken. Het zet je aan tot nieuwsgierig zijn, laat je zoeken naar nieuwe oplossingen en leert je creatief denken. Vaardigheden die in onze maatschappij steeds belangrijker worden.

Samenwerking Cultuureducatie met Kwaliteit en de Vereniging Krimpener Kunstwaard

In de Regio Midden-Holland wordt vanuit een gezamenlijke visie op cultuureducatie, gewerkt aan het stimuleren, verbreden en verankeren van cultuuronderwijs. Eén van de activiteiten is het begeleiden van culturele organisaties bij de aansluiting van hun activiteiten op de vragen en behoeften van het basisonderwijs. Daarnaast is er ondersteuning voor scholen om hun cultuuronderwijs te versterken onder andere via een cultuurcoach. Activiteiten worden bekostigd vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De Vereniging Krimpener Kunstwaard is een vereniging voor professionele en vrijetijdskunstenaars in de Zuid-Hollandse polder de Krimpenerwaard en omgeving. De vereniging stimuleert, ontwikkelt en organiseert diverse kunst- en culturele activiteiten. Daarnaast heeft de vereniging onder meer de ambitie om kinderen en jongeren te betrekken bij kunstactiviteiten. Door de samenwerking ontstaat een breed cultureel netwerk in de Krimpenerwaard.

Nieuws item

Bijeenkomst voor aanbieders van de website Cultuureducatie Krimpenerwaard een succes

DIverse aanbieders hebben we mogen verwelkomen in het Zilvermuseum te Schoonhoven. Isabella Dijkgraaf heeft de aanbieders laten zien wat Cultuureducatie met Kwaliteit inhoudt, waarna Elke Spel, leerkracht en cultuurcoördinator een duidelijk beeld heeft geschetst waar je als aanbieder rekening mee kan houden met je aanbod om aan te sluiten bij leeftijd, belevingswereld en ontwikkeling van kinderen. Een van de aspecten was dat leren begint bij het gebruiken van alle zintuigen. Om dit te ervaren volgde hierop een workshop printen met klei van Ina Hoeneveld, waarbij verwondering en experiment aan bod kwamen. Onder het genot van een hapje en drankje werd vervolgens het aanbod geschreven en de werking van de website verder toegelicht. Lees je dit nu, en wil je meer weten over bovenstaande items, neem dan contact op via het contactformulier.