Introductie Cultuurcoach

Graag stellen wij u voor aan Suzanne. Zij is aangesteld als cultuurcoach in de Krimpenerwaard. Het doel van een cultuurcoach is om scholen te ondersteunen bij cultuureducatie met kwaliteit.

Suzanne is vakdocent dans voor het primair onderwijs en onderzoekt tijdens haar masteropleiding kunsteducatie de mogelijkheden voor vakoverstijgend leren door middel van kunst. Haar doel is dat alle kinderen op de basisschool kwalitatief goed cultuuronderwijs krijgen, zodat ze opgroeien als creatieve en kritische mensen. Vanuit dit doel is Suzanne werkzaam als coördinator Cultuureducatie met Kwaliteit en cultuurcoach in de Krimpenerwaard. Suzanne adviseert en traint leerkrachten, interne cultuur coördinatoren, schooldirecteuren en kunstaanbieders in de Krimpenerwaard op het gebied van cultuureducatie.

In de komende jaren gaat Suzanne proberen met iedere basisschool in de Krimpenerwaard te werken naar een doorlopende leerlijn cultuureducatie vanuit de visie van de school.  Dit kan door bijvoorbeeld kunstaanbieders uit de regio aan een school te koppelen voor kunstprojecten, leerkrachten te trainen in het geven van cultuuronderwijs of een vaste vakdocent aan de school te koppelen voor meer structurele kunstlessen.

De subsidieregeling Cultuureducatie Met Kwaliteit biedt (financiële) mogelijkheden voor iedere school en aanbieder in de Krimpenerwaard. Ben jij een school of aanbieder en wil je meer weten over de mogelijkheden die de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor jou biedt? Neem dan contact op met Suzanne door te mailen naar: Suzanne@cultuureducatiekrimpenerwaard.nl