Cultuureducatie in
Krimpenerwaard

Welkom op het platform voor cultuureducatie in de Krimpenerwaard

Cultuureducatie daagt je uit om vanuit een ander perspectief naar de dingen om je heen te kijken. Het zet je aan tot nieuwsgierigheid, laat je zoeken naar nieuwe oplossingen en leert je creatief denken. Dit zijn vaardigheden die in onze maatschappij steeds belangrijker worden. Cultuureducatie valt in te delen aan de hand van de volgende disciplines: beeldend, dans, erfgoed, media, literatuur, muziek en drama. Bij deze disciplines hebben we passende activiteiten van culturele aanbieders, uit Krimpenerwaard en nabije omgeving gevonden, die gericht zijn op het basisonderwijs.

Deze website is ontwikkeld om cultuureducatie in de gemeente toegankelijker te maken voor scholen. Scholen kunnen op deze website cultuureducatie vinden die passend is bij het (thematisch)onderwijs en soms zelfs ter vervanging van andere onderwijsactiviteiten kan dienen. Leerkrachten kunnen via het zoeksysteem cultuureducatie vinden op leerjaar, thema, kunstdiscipline of aanbodsdoelen. Er kan ook aanbod op maat worden ontwikkeld. Neem hiervoor contact met ons op. 

Stel hier je vragen!
Cultuureducatie met Kwaliteit Midden-Holland
fotografie: by Liek

 

What the K*nst
Deze website is mogelijk gemaakt door de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). In de gemeente Krimpenerwaard is Suzanne van den Hondel van What the K*nst coördinator voor CmK. Suzanne is vakdocent dans voor het primair onderwijs, leerkracht op het primair onderwijs en onderzocht tijdens haar masteropleiding kunsteducatie de mogelijkheden voor vakoverstijgend leren door middel van kunst. Haar doel is dat alle kinderen op de basisschool kwalitatief goed cultuuronderwijs krijgen, zodat ze opgroeien als creatieve en kritische mensen. Vanuit dit doel is Suzanne werkzaam als coördinator en cultuurcoach voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Suzanne adviseert en traint leerkrachten, interne cultuur coördinatoren, schooldirecteuren en kunstaanbieders in de Krimpenerwaard op het gebied van cultuureducatie.

De subsidieregeling Cultuureducatie Met Kwaliteit biedt (financiële) mogelijkheden voor iedere school en aanbieder in de Krimpenerwaard. Ben jij een school of aanbieder en wil je meer weten over de mogelijkheden die de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit voor jou biedt? Neem dan contact op met Suzanne door te mailen naar: suzanne@cultuureducatiekrimpenerwaard.nl

Ik wil kennismaken met Suzanne
CmK_Suzanne

 

Cultuurcoach
Evelien Isphording is dramadocent en werkt zowel in het primair als voortgezet onderwijs. Naschools geeft zij theater en musical lessen aan kinderen vanaf 4 jaar. Daarnaast geeft zij les aan mensen met een verstandelijke beperking. Na haar opleiding tot dramadocent en theatermaker is Evelien gestart met een eigen amateur theaterschool (Theatrique) in Schoonhoven. Een paar jaar geleden is Eveline samen met Marlou Koevoets Het Cultuur Station gestart waar 5 dagen in de week theater-, musical- en zangles wordt gegeven. Daarnaast worden hier ook verschillende culturele projecten ontwikkeld voor in het onderwijs.

Samenwerking, naar elkaar leren kijken en luisteren, veiligheid en jezelf kunnen en durven laten zien staat voor Evelien centraal tijdens haar lessen. Door de jaren heen heeft zij gezien wat het belang is van goed kunst en cultuur gerelateerd onderwijs op basisscholen. Dit is een van de redenen waarom zij erg gedreven is zoveel mogelijk kinderen hiermee in aanraking te laten komen.

Ik wil kennismaken met Evelien
Evelien_CmK

 

Cultuurcoach
Marlou Koevoets is zangeres en zangdocent. Na haar zangopleiding ging zij naar het conservatorium om daar haar docentgraad te behalen. Ze startte haar eigen zangschool (Clear Notes) en enkele jaren geleden startte zij samen met Evelien Isphording Het Cultuur Station in Schoonhoven.  Naast de lessen in Het Cultuur Station heeft Marlou een eigen koor en geeft zij in zowel het basis- als voortgezet onderwijs diverse workshops vanuit verschillende instanties. 

Marlou vindt het ontzettend belangrijk dat cultuureducatie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is. Daarom is zij erg enthousiast om als cultuur coach scholen en aanbieders aan elkaar te kunnen koppelen en er zo voor te zorgen dat er een mooi en goed cultureel aanbod op scholen neergezet wordt.

Ik wil kennismaken met Marlou