Nieuws item

Extra impuls voor cultuureducatie in het primair onderwijs

Regio Midden-Holland ontvangt van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de komende vier jaren wederom een financiële bijdrage voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Hiermee kan het cultuuronderwijs op de scholen in Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard een extra impuls krijgen. Het plan ‘Cultuureducatie Verrijkt je kijk!’ dat namens de 5 gemeenten door Cultuureducatiegroep is ingediend bij het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie is goedgekeurd.

 

Cultuureducatie met Kwaliteit heeft als doelstelling om kinderen te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Waarom? Omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Om dit te bereiken bevordert Cultuureducatie met Kwaliteit de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, ondersteunt het de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt Cultuureducatie met Kwaliteit bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e-eeuwse vaardigheden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het organiseren van inspiratiedagen en trainingen voor het onderwijs en culturele organisaties en kunstenaars. Ook is er deze periode aandacht voor het verbinden van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie om daarmee de culturele omgeving dichter bij de kinderen te brengen. Daarnaast is er extra aandacht voor scholen die nog niet meedoen aan het subsidieprogramma en is het doel om gelijke kansen voor alle kinderen te realiseren waarbij zij hun culturele en creatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Nieuws item

nieuwsbrief cultuureducatie maart 2021

Cultuureducatie verrijkt je kijk!

Op 1 juli 2021 start de 3e periode van het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) het grootste deel van de scholen is bekend met CmK en aantal heeft al gebruik gemaakt van coaching of projecten op school. Deze mail is bedoeld als start van de nieuwe subsidieperiode. Deze heeft andere accenten en er is in de Krimpenerwaard een nieuwe coördinator.

Het doel van CmK is: Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren.

Dat is waar CmK zich voor inzet omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e -eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden op complexe vragen te vinden.

Even voorstellen

Ik ben Suzanne van den Hondel. Per 1 januari 2021 ben ik coördinator geworden voor CmK in de Krimpenerwaard en neem het stokje over van Isabella Dijkgraaf. Mijn doel is om samen met scholen en aanbieders passende en kwalitatieve cultuureducatie te ontwikkelen. Daarvoor wil ik in de periode van januari tot juli 2021 met alle scholen en aanbieders om de tafel om te spreken over de vraag en visie van scholen en aanbieders. We kunnen de komende vier jaar gezamenlijk werken aan een netwerk van scholen en aanbieders waarbinnen deze partijen elkaar ontmoeten op netwerk- en informatiebijeenkomsten en vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. Om dit voor elkaar te krijgen ga ik ook graag met jou in gesprek om elkaar beter te leren kennen en een beeld te krijgen van je visie op cultuuronderwijs. Ik ben op korte termijn beschikbaar voor een (online) kennismakingsgesprek. Zou je mij een aantal beschikbare data voor een kennismakingsgesprek willen sturen op suzanne@cultuureducatiekrimpenerwaard.nl ?

In de Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard valt in de regio Midden-Holland. Voor CmK bestaat er een werkgroep met daarin CmK-coördinatoren als vertegenwoordigers voor de verschillende gemeenten binnen deze regio. Coördinatoren uit Gouda, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Krimpenerwaard hebben gezamenlijk met de nieuwe penvoerder ( Cultuureducatie Groep Leiden) een plan ingediend voor de nieuwe CmK-Periode. Ons hoofddoel is het bereiken van kwalitatieve (integrale) cultuureducatie met focus op gelijke kansen voor alle kinderen. Vanuit dit hoofddoel worden twee accenten aangebracht voor de regio Midden Holland, waarbij we uitgaan van de lokale kracht

1. Het voortzetten van professionalisering en coaching van scholen volgens een tweesporenbeleid voor zowel reeds bereikte scholen als nieuwe scholen. We stellen per school een ontwikkeltraject op vanuit de ambitie van de school. Binnen dit traject bieden we coaching, (team)trainingen en co-teaching. Daarbij anticiperen we op de ontwikkelingen rondom het nieuwe curriculum.

2. Het stimuleren van duurzame intensieve samenwerking tussen het onderwijs en het culturele veld. In de nieuwe periode wordt door middel van co-creatie en het werken met aanbodsdoelen en inhoudslijnen van SLO aan verdere verdieping en kwaliteit gewerkt.

Daarnaast wordt er in de verschillende gemeenten, op basis van de lokale ambitie, gewerkt aan onderstaande subdoelen:

● Het ontwikkelen van integrale cultuureducatie in verbinding met andere vakken door het geven van trainingen en het implementeren van o.a. procesgerichte didactiek.

● Het verbinden van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie door te werken met aanbodsdoelen en het bieden van activiteiten volgens de drietrapsraket. Ook zoeken we de samenwerking op met BSO’s.

Cultuurcocktail

De Krimpenerwaard is een uitgestrekte gemeente waarin scholen en culturele aanbieders elkaar nog niet altijd weten te vinden. Om een sterker netwerk op te bouwen heeft er anderhalf jaar geleden een cultuurcocktail plaatsgevonden. Een netwerkborrel waar aanbieders en cultuurcoördinatoren en directies van scholen elkaar kunnen ontmoeten en waar we ons best doen een leerzaam en inspirerend programma op het gebied van cultuureducatie aan te bieden. Als de ontwikkeling van het Coronavirus het toelaat zal ik in oktober 2021 de volgende Cultuurcocktail organiseren. Ik hoop je daar te ontmoeten!

Website cultureel aanbod

Op www.cultuureducatiekrimpenerwaard.nl streven we ernaar al het culturele aanbod van de Krimpenerwaard toegankelijk te maken voor scholen. Op dit moment zijn er al vele activiteiten te vinden maar het is nog geen volledig overzicht. De komende periode streef ik ernaar om in overleg met scholen en aanbieders de website te updaten en volledig te maken. Ik nodig je graag uit hier al eens naar te kijken!

Hopelijk spreken we elkaar snel voor een kennismaking. Voor een vraag of het maken van een afspraak kun je me altijd mailen of bellen op 0623025923.

Groeten,

Suzanne van den Hondel

 

Nieuws item

Cultuurcocktail 2020 wordt uitgesteld

In verband met de maatregelen rondom Covid19 is besloten om de Cultuurcocktail van 28 oktober 2020 uit te stellen. Zodra de nieuwe datum bekend is, stellen we u op de hoogte.