Cultuureducatie in
Krimpenerwaard

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. Hierom geven zij subsidie aan culturele initiatieven op scholen door het hele land. Het Fonds voor Cultuurparticipatie investeert sinds 2013 met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in goed cultuuronderwijs.

De huidige regeling bouwt voort op de twee eerdere vierjarige periodes, 2013-2016 en 2017-2020. Deze subsidieregeling is onderdeel van het gelijknamige landelijke programma dat samen met het Ministerie van OCW en het LKCA wordt uitgevoerd. Naast subsidies, maken ook onderzoek, kennisdeling, promotie en bestuurlijke afspraken onderdeel uit van dit programma.

 

Meer info over Fonds voor Cultuurparticipatie

Cultuureducatiegroep

Voor de nieuwe subsidieperiode van Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK3) hebben de gemeenten van Midden-Holland Cultuureducatiegroep gevraagd op te treden als penvoerder. Cultuureducatiegroep (CEG) heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het penvoerderschap in regio Holland-Rijnland.

Cultuureducatiegroep onderscheidt zich door vanuit het onderwijs te kijken naar cultuureducatie. De komende periode zal CEG in samenwerking met de Cultuurnetwerker (Isabella Dijkgraaf), Cultuurhuis Garenspinnerij, Brede School Gouda, Stichting Vonk, Stichting Cultuurvijver en What the K*nst werken aan de doelstellingen voor CmK3.

Meer info over Cultuureducatiegroep

Werkgroep CmK Regio Midden-Holland

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in de gemeente Krimpenerwaard wordt gecoördineerd door Suzanne van den Hondel van What the k*nst en valt onder de subsidieaanvraag van Regio Midden-Holland.

CmK Midden-Holland wordt aangestuurd door de werkgroep Midden-Holland. Deze werkgroep bestaat uit coördinatoren van 5 betrokken gemeenten. Deze zijn onder leiding van de regio ambtenaar (Isabella Dijkgraaf) en de penvoerder (Cultuureducatiegroep). De coördinatie in de verschillende gemeenten wordt gedaan door: Cultuurhuis Garenspinnerij, Brede School Gouda, Stichting Vonk, Stichting Cultuurvijver, What the K*nst.

Meer info over Cultuureducatie met Kwaliteit

Gemeente Krimpenerwaard

De subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit is een matchingsregeling. Dit houdt in dat gemeente Krimpenerwaard jaarlijks cultuureducatie projecten subsidieert. Het bedrag dat de gemeente besteed aan cultuureducatie wordt door het Fonds Cultuurparticipatie gematcht. Eenzelfde bedrag komt ter beschikking voor Cultuureducatie met Kwaliteit. Voor goede afstemming hierover is er goed contact met Regioambtenaar en beleidsmedewerker cultuur Isabella Dijkgraaf.

Meer info over gemeente Krimpenerwaard

Cultuurcoaches

Voor intensieve begeleiding op scholen en bij culturele aanbieders werken we samen met daarvoor opgeleide cultuurcoaches. In de Krimpenerwaard wordt dit gedaan door Marlou Koevoets, Evelien Ipshording en Ina Verkaik.