Nieuws item

nieuwsbrief cultuureducatie maart 2021

Cultuureducatie verrijkt je kijk!

Op 1 juli 2021 start de 3e periode van het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) het grootste deel van de scholen is bekend met CmK en aantal heeft al gebruik gemaakt van coaching of projecten op school. Deze mail is bedoeld als start van de nieuwe subsidieperiode. Deze heeft andere accenten en er is in de Krimpenerwaard een nieuwe coördinator.

Het doel van CmK is: Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren.

Dat is waar CmK zich voor inzet omdat kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Om dit te bereiken bevordert CmK de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten en draagt CmK bij aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e -eeuwse vaardigheden. Zodat leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking komen met muziek, dans, tekenen, toneel en erfgoed. Waardoor zij leren om hun creatieve vaardigheden te gebruiken om problemen op te lossen en antwoorden op complexe vragen te vinden.

Even voorstellen

Ik ben Suzanne van den Hondel. Per 1 januari 2021 ben ik coördinator geworden voor CmK in de Krimpenerwaard en neem het stokje over van Isabella Dijkgraaf. Mijn doel is om samen met scholen en aanbieders passende en kwalitatieve cultuureducatie te ontwikkelen. Daarvoor wil ik in de periode van januari tot juli 2021 met alle scholen en aanbieders om de tafel om te spreken over de vraag en visie van scholen en aanbieders. We kunnen de komende vier jaar gezamenlijk werken aan een netwerk van scholen en aanbieders waarbinnen deze partijen elkaar ontmoeten op netwerk- en informatiebijeenkomsten en vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. Om dit voor elkaar te krijgen ga ik ook graag met jou in gesprek om elkaar beter te leren kennen en een beeld te krijgen van je visie op cultuuronderwijs. Ik ben op korte termijn beschikbaar voor een (online) kennismakingsgesprek. Zou je mij een aantal beschikbare data voor een kennismakingsgesprek willen sturen op suzanne@cultuureducatiekrimpenerwaard.nl ?

In de Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard valt in de regio Midden-Holland. Voor CmK bestaat er een werkgroep met daarin CmK-coördinatoren als vertegenwoordigers voor de verschillende gemeenten binnen deze regio. Coördinatoren uit Gouda, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Krimpenerwaard hebben gezamenlijk met de nieuwe penvoerder ( Cultuureducatie Groep Leiden) een plan ingediend voor de nieuwe CmK-Periode. Ons hoofddoel is het bereiken van kwalitatieve (integrale) cultuureducatie met focus op gelijke kansen voor alle kinderen. Vanuit dit hoofddoel worden twee accenten aangebracht voor de regio Midden Holland, waarbij we uitgaan van de lokale kracht

1. Het voortzetten van professionalisering en coaching van scholen volgens een tweesporenbeleid voor zowel reeds bereikte scholen als nieuwe scholen. We stellen per school een ontwikkeltraject op vanuit de ambitie van de school. Binnen dit traject bieden we coaching, (team)trainingen en co-teaching. Daarbij anticiperen we op de ontwikkelingen rondom het nieuwe curriculum.

2. Het stimuleren van duurzame intensieve samenwerking tussen het onderwijs en het culturele veld. In de nieuwe periode wordt door middel van co-creatie en het werken met aanbodsdoelen en inhoudslijnen van SLO aan verdere verdieping en kwaliteit gewerkt.

Daarnaast wordt er in de verschillende gemeenten, op basis van de lokale ambitie, gewerkt aan onderstaande subdoelen:

● Het ontwikkelen van integrale cultuureducatie in verbinding met andere vakken door het geven van trainingen en het implementeren van o.a. procesgerichte didactiek.

● Het verbinden van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie door te werken met aanbodsdoelen en het bieden van activiteiten volgens de drietrapsraket. Ook zoeken we de samenwerking op met BSO’s.

Cultuurcocktail

De Krimpenerwaard is een uitgestrekte gemeente waarin scholen en culturele aanbieders elkaar nog niet altijd weten te vinden. Om een sterker netwerk op te bouwen heeft er anderhalf jaar geleden een cultuurcocktail plaatsgevonden. Een netwerkborrel waar aanbieders en cultuurcoördinatoren en directies van scholen elkaar kunnen ontmoeten en waar we ons best doen een leerzaam en inspirerend programma op het gebied van cultuureducatie aan te bieden. Als de ontwikkeling van het Coronavirus het toelaat zal ik in oktober 2021 de volgende Cultuurcocktail organiseren. Ik hoop je daar te ontmoeten!

Website cultureel aanbod

Op www.cultuureducatiekrimpenerwaard.nl streven we ernaar al het culturele aanbod van de Krimpenerwaard toegankelijk te maken voor scholen. Op dit moment zijn er al vele activiteiten te vinden maar het is nog geen volledig overzicht. De komende periode streef ik ernaar om in overleg met scholen en aanbieders de website te updaten en volledig te maken. Ik nodig je graag uit hier al eens naar te kijken!

Hopelijk spreken we elkaar snel voor een kennismaking. Voor een vraag of het maken van een afspraak kun je me altijd mailen of bellen op 0623025923.

Groeten,

Suzanne van den Hondel

 

Nieuws item

Cultuurcocktail 2020 wordt uitgesteld

In verband met de maatregelen rondom Covid19 is besloten om de Cultuurcocktail van 28 oktober 2020 uit te stellen. Zodra de nieuwe datum bekend is, stellen we u op de hoogte. 

Nieuws item

Nieuwsbrief #1 Cultuureducatie Krimpenerwaard 5 maart 2020

Nieuwsbrief #1 Cultuureducatie Krimpenerwaard – 5 maart 2020

Via deze nieuwsbrief informeren wij scholen, culturele instellingen en andere belangstellenden over alles wat te maken heeft met Cultuureducatie (in de Krimpenerwaard).

Lancering website en ontstaan platform

Op 27 november 2019 is de website Cultuureducatie Krimpenerwaard gelanceerd.

Zie hiervoor ook de nieuwspagina op onze website.

De website www.cultuureducatiekrimpenerwaard.nl koppelt passende culturele activiteiten in de Krimpenerwaard voor scholen aan het aanbod dat culturele organisaties bieden. Meteen bleek ook de meerwaarde van het feit dat gemeente, scholen en culturele instellingen elkaar ontmoette.

Het Jeugdtheaterhuis vond bijvoorbeeld ter plaatse voldoende animo voor een pilot die zij graag wil ontplooien: meer jeugdtheater educatie in de Krimpenerwaard en verbinding tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten. 5 scholen doen nu mee!

We hebben na afloop van deze bijeenkomst bepaald dat de naam van ons platform wordt:

Cultuurcocktail en we komen 1x per jaar bij elkaar.

 

>>Wilt u woensdagmiddag 28 oktober 2020 alvast reserveren voor de volgende bijeenkomst?

En heeft u een onderwerp dat u kort wilt presenteren, wij vernemen het graag!

 

Aanmeldformulier op onze website

Wij willen graag kunnen meten hoeveel scholen belangstelling hebben voor een culturele activiteit en welke. Daarnaast lijkt het ons goed om de aanvraag voor een culturele activiteit wat te stroomlijnen.

Met ingang van deze week, vult een school een kort aanmeldformulier in en wij sturen deze door naar de aanbieder. De aanbieder legt dan op maat contact met de school.

Heeft u hier vragen of opmerkingen bij? Wij vernemen ze graag zodat de hele website maximaal voldoet aan uw behoeften en werkwijze.

 

Aanbod op de website in de spotlights

Inmiddels krijgt op vele plaatsen in Nederland het onderwerp ’75 jaar vrijheid’ veel aandacht.

Heeft u het onderwijsaanbod van Libertum gericht op dit thema, op onze site gezien?

De leerlingen maken een eigen cartoon (ook wel spotprent genoemd) over vrijheid onder begeleiding van een tekenaar. Ook treft u op onze website informatie aan over de filmlessen 75 jaar vrijheid van Kunstgebouw.

 

En leuk om te vermelden: de Dansloods opende met het programma De Danskriebel de conferentie bewegend leren van Studio Swing. Dit aanbod vindt u ook terug op onze website. 

 

>> Maakt u trouwens kennis met interessant aanbod en staat dit nog niet op onze website? Wij horen      het graag!

Inspiratiemiddag Cultuur

Zoals de meesten van u wel weten, organiseert de werkgroep Cultuureducatie met Kwaliteit ieder jaar een inspiratiemiddag voor leerkrachten van het Primair Onderwijs en culturele instellingen.

Dit jaar vindt deze middag plaats op woensdag 8 april bij Cultuurhuis Garenspinnerij van 14.30 tot 17.30. Het thema is dit jaar: Onderzoekend en ontdekkend leren! “De kunst van het loslaten”

>> De uitnodiging en het aanmeldformulier heeft u op 26 februari 2020 ontvangen.  

 

Esther Erdtsieck-Blaaser biedt inspiratie voor uw dramalessen op school

Drama docent Esther Erdtsieck heeft eerder een boek geschreven ‘Jij kan het ook’, inspiratie voor dramalessen. Zij heeft hier nu ook een spel bij gemaakt. Graag komt Esther dit spel in de Krimpenerwaard laten zien en hopelijk biedt dat u voldoende inspiratie om hiermee op school aan de slag te gaan. Esther zal te gast zijn bij het reguliere Cultuuroverleg van Stichting Onderwijs Primair en wel op woensdagmiddag 3 juni, locatie: ‘t Vaartland 3-5 in Stolwijk.

Namens SOP nodig ik bij deze ook andere belangstellende leerkrachten uit.
>> Heeft u belangstelling: wij vernemen het graag via info@cultuureducatiekrimpenerwaard.

 

Coaching gewenst op uw school?

Zoals velen van u weten, is het in de Krimpenerwaard voor scholen mogelijk om gebruik te maken van een coach. De coach helpt u op maat bij het inbedden van uw cultuuronderwijs. Het contact start altijd met een gesprek om te vernemen waar uw behoeften liggen. Met diverse scholen bestaat dit contact al maar nog niet alle scholen zijn aangesloten.

>> Wilt u meer weten? Via onze website http://www.cultuureducatiekrimpenerwaard.nl/coaching-en-training/ maakt u kennis met onze coaches en de mogelijkheden.

 

 

Contactgevens Cultuureducatie Krimpenerwaard

Ina Verkaik – 06 1410 5575

Isabella Dijkgraaf – 06 1057 3914

info@cultuureducatiekrimpenerwaard.nl