Nieuws item

Feestelijke lancering website Cultuureducatie Krimpenerwaard

Woensdag 27 november 2019 is de website www.cultuureducatiekrimpenerwaard.nl feestelijk gelanceerd in het Cultuurhuis te Krimpen aan de Lek. De website koppelt passende culturele activiteiten in de Krimpenerwaard voor scholen aan het aanbod dat culturele organisatie bieden. Zowel leerkrachten en directeuren van het primair onderwijs, een groot aantal culturele organisaties en de gemeente Krimpenerwaard waren bij dit feestelijke moment aanwezig. Netty Breedveld, directeur van Obs Prinses Irene en Obs Flora uit Krimpen aan de Lek verrichte de openingshandeling aan de hand van een aantal kenmerkende woorden zoals: verbinden, borgen, ontwikkelen, verwoorden, kennis delen, ontmoeten, informeren en lanceren. Waarna initiatiefneemsters Isabella Dijkgraaf en Ina Verkaik het publiek uitdaagde op een verrassende wijze “out of the box” naar cultuureducatie te kijken.

De website www.cultuureducatiekrimpenerwaard.nl koppelt passende culturele activiteiten in de Krimpenerwaard voor scholen aan het aanbod dat culturele organisaties bieden.

Scholen kunnen gericht zoeken op diverse activiteiten van culturele aanbieders uit de Krimpenerwaard, gericht op het basisonderwijs. Culturele organisaties kunnen hun aanbod op een overzichtelijke manier tonen aan de scholen.

De website is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging Krimpener Kunstwaard. Deze samenwerking richt zich op het versterken van cultuuronderwijs. Doel is alle kinderen in gemeente Krimpenerwaard laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarbij ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. De vraag van de scholen is daarbij leidend.

Waarom cultuureducatie?

Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Cultuureducatie daagt je uit om vanuit een ander perspectief naar de dingen om je heen te kijken. Het zet je aan tot nieuwsgierig zijn, laat je zoeken naar nieuwe oplossingen en leert je creatief denken. Vaardigheden die in onze maatschappij steeds belangrijker worden.

Samenwerking Cultuureducatie met Kwaliteit en de Vereniging Krimpener Kunstwaard

In de Regio Midden-Holland wordt vanuit een gezamenlijke visie op cultuureducatie, gewerkt aan het stimuleren, verbreden en verankeren van cultuuronderwijs. Eén van de activiteiten is het begeleiden van culturele organisaties bij de aansluiting van hun activiteiten op de vragen en behoeften van het basisonderwijs. Daarnaast is er ondersteuning voor scholen om hun cultuuronderwijs te versterken onder andere via een cultuurcoach. Activiteiten worden bekostigd vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De Vereniging Krimpener Kunstwaard is een vereniging voor professionele en vrijetijdskunstenaars in de Zuid-Hollandse polder de Krimpenerwaard en omgeving. De vereniging stimuleert, ontwikkelt en organiseert diverse kunst- en culturele activiteiten. Daarnaast heeft de vereniging onder meer de ambitie om kinderen en jongeren te betrekken bij kunstactiviteiten. Door de samenwerking ontstaat een breed cultureel netwerk in de Krimpenerwaard.

Nieuws item

Bijeenkomst voor aanbieders van de website Cultuureducatie Krimpenerwaard een succes

DIverse aanbieders hebben we mogen verwelkomen in het Zilvermuseum te Schoonhoven. Isabella Dijkgraaf heeft de aanbieders laten zien wat Cultuureducatie met Kwaliteit inhoudt, waarna Elke Spel, leerkracht en cultuurcoördinator een duidelijk beeld heeft geschetst waar je als aanbieder rekening mee kan houden met je aanbod om aan te sluiten bij leeftijd, belevingswereld en ontwikkeling van kinderen. Een van de aspecten was dat leren begint bij het gebruiken van alle zintuigen. Om dit te ervaren volgde hierop een workshop printen met klei van Ina Hoeneveld, waarbij verwondering en experiment aan bod kwamen. Onder het genot van een hapje en drankje werd vervolgens het aanbod geschreven en de werking van de website verder toegelicht. Lees je dit nu, en wil je meer weten over bovenstaande items, neem dan contact op via het contactformulier.

Nieuws item

Vrijdag 12 juli wordt de website geintroduceerd aan de aanbieders in het Zilvermuseum te Schoonhoven

Welkom aanbieders!