Introductie

De website Cultuureducatie Krimpenerwaard is een platform waar scholen en aanbieders van cultuureducatie uit de Krimpenerwaard elkaar kunnen vinden.  
Hiermee hopen wij dat het voor scholen makkelijker wordt om passende culturele activiteiten in de Krimpenerwaard te vinden en dat het voor culturele organisaties makkelijker wordt om hun aanbod te tonen aan de scholen.

Waarom cultuureducatie?

Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Cultuureducatie daagt je uit om vanuit een ander perspectief naar de dingen om je heen te kijken. Het zet je aan tot nieuwsgierig zijn, laat je zoeken naar nieuwe oplossingen en leert je creatief denken. Vaardigheden die in onze maatschappij steeds belangrijker worden.

Samenwerking Cultuureducatie met Kwaliteit en de Vereniging Krimpener Kunstwaard

In de Regio Midden-Holland wordt vanuit een gezamenlijke visie op cultuureducatie, gewerkt aan het stimuleren, verbreden en verankeren van cultuuronderwijs. Eén van de activiteiten is het begeleiden van culturele organisaties bij de aansluiting van hun activiteiten op de vragen en behoeften van het basisonderwijs. Daarnaast is er ondersteuning voor scholen om hun cultuuronderwijs te versterken o.a. via een cultuurcoach. Activiteiten worden bekostigd vanuit de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
De Vereniging Krimpener Kunstwaard is een vereniging voor professionele en vrijetijdskunstenaars in de Zuid-Hollandse polder de Krimpenerwaard en omgeving. De vereniging stimuleert, ontwikkelt en organiseert diverse kunst- en culturele activiteiten. Daarnaast heeft de vereniging onder meer de ambitie om kinderen en jongeren te betrekken bij kunstactiviteiten. 

Cultuurcoördinator Isabella Dijkgraaf (actief in de regio Midden-Holland) en Cultuurcoach Ina Verkaik (actief bij primair onderwijs in de Krimpenerwaard) ontdekten in 2018 dat het een grote meerwaarde zou zijn als er een culturele kaart van de Krimpenerwaard met passend aanbod voor de scholen, beschikbaar is en werkten dit uit. Het bestuur van de Vereniging Krimpener Kunstwaard reageerde meteen erg enthousiast op de plannen. Via de voorspoedige samenwerking met de Vereniging Krimpener Kunstwaard, is in juni 2019 het platform Cultuureducatie Krimpenerwaard gelanceerd. Dit platform is onderdeel van de website van de Vereniging Krimpener Kunstwaard.

Met deze samenwerking richten wij ons via een breed cultureel netwerk in de Krimpenerwaard, op het versterken van cultuuronderwijs. De vraag van de scholen is daarbij leidend. En zo werken wij met elkaar aan het doel: alle kinderen in de regio Midden-Holland laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarbij ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren.

Het platform

Culturele activiteiten en aanbod cultuureducatie zijn met dit platform op één plaats verzameld en zichtbaar voor scholen. Bij aanbieders vindt u muziekverenigingen, historische verenigingen, culturele ondernemers en musea uit de Krimpenerwaard. Maar ook leden van de Vereniging Krimpener Kunstwaard met affiniteit voor het onderwijs, kunnen hun aanbod op dit platform vermelden. Daarnaast worden de activiteiten van de Vereniging Krimpener Kunstwaard met dit platform zichtbaar voor scholen waardoor meer kinderen en jongeren binnen de regio Krimpenerwaard in aanraking komen met kunst en cultuur uit de regio.

Tot slot

Wij zijn erg benieuwd naar uw ervaringen en eventuele aanvullende wensen. Mocht u deze willen delen dan vernemen wij graag via info@cultuureducatiekrimpenerwaard.nl

Het platform Cultuureducatie Krimpenerwaard is bekostigd vanuit de landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit welke uitgevoerd wordt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.