Cultuureducatie in
Krimpenerwaard
Cursus procesgerichte didactiek

Cursus procesgerichte didactiek

Cultuureducatie met Kwaliteit werkgroep Midden-Holland
Op school
2x 2,5 uur
€ 900 ( een deel hiervan kan worden vergoed door de regeling CmK, neem hiervoor contact op met marlou@cultuureducatiekrimpenerwaard.nl)
1 schoolteam

In de basistraining procesgerichte didactiek staat het doorlopen en stimuleren van het creatief proces van leerlingen van groep 1 t/m groep 8 centraal. Er wordt aandacht besteed aan het belang van een goede oriëntatie, (materiaal) onderzoek en het aanleren van vaardigheden, het begeleiden van de uitvoering en het reflecteren op het product en het proces. Binnen de basistraining ligt de focus op één van de disciplines beeldend, muziek of drama. Zodoende kan er dieper in gegaan worden op de specifieke vaardigheden en doelstellingen en hoe deze te behalen met de kinderen.

Naar aanleiding van de training ontwikkelen en/of voeren de deelnemers een les (uit) op basis van procesgerichte didactiek. In de vervolgbijeenkomst kijken we hierop terug en verdiepen we de kennis van de didactiek op basis van de opgedane ervaringen van de deelnemers.